Kundalinilärarutbildning

28sep2018
01okt2018

Prästgårdsängen 21

Kundaliniyoga institutet

- Utbildningsplatsen i Norden för kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan.

Internationellt certifierande utbildningar i enlighet med IKYTA,  KRI, International School of Sat Nam Rasayan samt Yoga Alliance.

Läs mer på kundaliniyogainstitutet.se