Foot Release

21aug2020
Horstmanntekniken

Preliminärt datum

Prästgårdsängen 21

Horstmanntekniken är ett fantastiskt verktyg som är enkelt att använda i vardagen men den kan också vara som sloganen lyder: ”A Life Changing Process”.

Via fötterna går det att behandla det mesta. Via meridiansystemet, nervbanor och specifika rörelser går det att påverka ryggkotornas läge och på så vis behandla tex whip-lash skador utan att direkt beröra nacken. Foot Release passar också för de som har mer generell obalans i nervsystemet som t ex vissa former av tinnitus. De flesta brukar uppleva behandlingen som oerhört avkopplande.

Förkunskapskrav: Introductory Horstmann och Ileo-Sacral Release

Anmälan
För mer information och anmälan, klicka här»

Mer om Horstmann»