Self Sabotage Release

05mar2022
06mar2022
Horstmanntekniken

Prästgårdsängen 21

Horstmanntekniken är ett fantastiskt verktyg som är enkelt att använda i vardagen men den kan också vara som sloganen lyder: ”A Life Changing Process”.

Self Sabotage Release är den första behandling där vi aktivt jobbar med vår ”mental subtile body”.

Förkunskapskrav: Introductory Horstmann och Ileo-Sacral Release

Anmälan
För mer information och anmälan, klicka här»

Mer om Horstmann»