Ileo-Sacral Release

12jun2021
13jun2021

Prästgårdsängen 21

Horstmanntekniken är ett fantastiskt verktyg som är enkelt att använda i vardagen men den kan också vara som sloganen lyder: ”A Life Changing Process”.

Ileo-Sacral Release är den grundläggande delen av Horstmanntekniken som Trish Trowbridge först fick till sig. För att kunna gå kursen krävs att du har gått Introductory Horstmann och behandlat dig själv.
Eftersom ISR är första steget för de som vill bli Horstmannterapeuter (Practitioners) kommer vi utöver de handfasta greppen beröra förhållandet terapeut-klient, journalföring, vanliga symtom samt hjälpmedel för att ytterligare förstärka effekten av behandlingarna.

Anmälan
För mer information och anmälan, klicka här»

Mer om Horstmann»