Aura Drainage and Point 8

16nov2019
17nov2019
Horstmanntekniken

Prästgårdsängen 9

Horstmanntekniken är ett fantastiskt verktyg som är enkelt att använda i vardagen men den kan också vara som sloganen lyder: ”A Life Changing Process”.

Aura Drainage and Point 8 är den perfekta behandlingen när man känner sig utarbetad eller har svårt med sömnen. Genom att kommunikationen mellan din fysiska och andliga varelse förbättras uppstår möjlighet till läkning på flera plan. De flesta upplever Aura Drainage som oerhört avslappnande.

Anmälan
För mer information och anmälan, klicka här»

Mer om Horstmann»