Dreamy Sunday med Emma Rosqvist

23apr2023

Kl 10:30 - 16.30

Dreamy Sunday - Följ drömstigen!

Känner du att du begränsar dig själv?
Känner du dig riktningslös?
Känner du en längtan efter mening och fler drömmar?

Då kan den här workshopen vara något för dig!
Att drömmar har en dragningskraft bortom begriplighet, är kanske ingen nyhet. Det finns otaliga berättelser om framgångar
som inleds med orden – ”Allt startade med en dröm”.
Men är det därmed lika självklart att vi tillåter drömmar att ta form och plats? Nej, så har det inte varit för mig. Drömmar har varit tätt förknippat med prestation, förväntningar och besvikelse vilket lett till att jag låtit bli. Livet har fungerat okej ändå.

När jag återfann målandet märkte jag ett uppdämt behov av att skapa och ju mer jag dykt in i skapandet kan jag se att drömmar har kopplingar till kreativitet i stort. Det finns något kraftfullt i att tillåta det omöjliga, det oplanerade, det obestämda, det otrygga. Samtidigt kan det vara väldigt läskigt.

I den här workshopen utforskar vi 7 nycklar som har hjälpt mig vidare. Nu vill jag dela dem med dig. Nycklarna ryms i akronymen KOSMISK! Ordet betonar det storslagna och universella i att följa sin passion. Kosmisk betyder universum, eller ”det som rör världsalltet”. Precis som drömmar!

Synliggör ditt Kraftfält - vilka hindrande och drivande krafter finns kopplat till att drömma?
Bli medveten om Omedvetna budskap / osanningar som du bär på kopplat till att drömma.
Utforska relationen till Skam - hur påverkar det din benägenhet att drömma?
Vilket Mindset tar du avstamp i - problem som ska fixas eller något du vill skapa?
Lär känna dina Intressen, vad tycker du om, vad är viktigt för dig och vad längtar du efter? Vaska fram vad du faktiskt vill drömma om!
Gestalta och Skänk liv åt det som hittills bara finns i ditt sinne. Drömmen tar form.
Kanalisera - landa i om drömmen ska stanna som en dröm. Kanske är du redo att ta den vidare & förverkliga?

PRIS:
795:- ink moms för privatbetalande. 795:- ex moms för företagsbetalande.
PROGRAM & ANMÄLAN
Det här är för dig som längtar efter att drömma mer och drömma större!
Känner du Ja! Vill du ha ett program? Eller anmäla dig direkt?
Maila: emma@riddikulus.se