Kurs i Face Reading

21nov2020
23nov2020
Eva-Marie Janelo

Prästgårdsängen 21

Eva-Marie Janelo håller kurs i Face Reading på Omtanken.

Vi är alla födda med en intuitiv förmåga att tolka ansiktsuttryck hos en annan människa men vi gör det mestadels på en omedveten nivå. Genom att lära sig vilka muskler som korresponderar till olika känslor kan vi lära oss att medvetet tolka en människas känsloyttringar utan att några ord behöver sägas.

För vem?
Alla som på något sätt möter människor i sitt arbete har stor nytta av kunskaperna som förmedlas under denna kurs. Exempel på sådana yrkesgrupper är akupunktörer, kroppsterapeuter, hudterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, HR ansvarig och chefer.

Mer information & anmälan

lördag 21/11 delkurskurs 1
söndag 22/11 delkurskurs 2
måndag 23/11 delkurskurs 3

DATUM: Lördag 21 november 2020 - måndag 23 november2020

TID: Lördag 10.00 - 17.00 Söndag 09.00 - 16.00 Måndag 9.00 - 16.00

KURSLOKAL: Omtanken Prästgårdsängen 21 Göteborg

Kostnad: Varje delkurs 3125 kr (2500 kr exkl moms)

Delkurs 1 - Linjer och markeringar i ansiktet (inga förkunskaper krävs)
Introduktion och historik face reading

Mikrouttryck som speglar vår icke verbala kommunikation

Ansiktsform

Varför vi får linjer i vårt ansikte

Linjernas koppling till våra känslor

Spår i våra ansikten som kan visa på tidigare trauman

Delkurs 2: Organzoner, färgskiftningar i ansiktshuden, ansiktsdrag (förkunskap delkurs 1)
Introduktion till de fem elementen i den kinesiska medicinen

Ansiktets olika zoner som speglar våra inre organs balans och funktion

Färger och markeringar i ansiktet som signalerar att organen är i balans

Ansiktsdrag som speglar konstitutionella funktioner och egenskaper

Hur känslor kan störa balansen i våra inre organ


Delkurs 3: De fem olika konstitutionella personlighetstyperna (förkunskap delkurs 1+2)
Kroppsliga egenskaper

Psykologiska egenskaper

Kroppsspråket

Ögonens karisma

Styrkan i varje personlighetstyp

Matchmaking i personliga och yrkesmässiga relationer

 

Anmälningsavgiften till denna kurs är 1000 kr och betalas till bankgiro 5874-2453 samtidigt som anmälan till kursen görs via E-post: eva@omtanken.eu

Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften och gäller vald kurs. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Genom betalning av anmälningsavgiften godkänner du betalningsvillkoren

30 dagar före kursstart är anmälan bindande. Resterande kursavgift faktureras och skall vara betald en månad innan kursstart. Betald kursavgift återbetalas enbart vid akut sjukdom med uppvisande av läkarintyg.