HELA DIG – Biofeedback: ökad medvetenhet om fysiologiska reaktioner

05dec2018

Kl 18:00 - 18:45

Prästgårdsängen 21

FÖLJA · FÖRSTÅ · REGLERA

Genom att bli medveten om och följa reaktioner och förändringar i kroppen som uppstår i olika situationer kan vi lära oss hur de hänger ihop med våra beteenden och tankar. När vi förstår sambanden är det lättare att medvetet träna och reglera dessa förändringar genom att exempelvis uppmärksamma en aktiverande känsla (trigger) ”i tid” och göra annorlunda, eller att träna på beteenden som gynnar återhämtning och avslappning. Med hjälp av biofeedback kan du följa och utvärdera hur din förmåga till självreglering förbättras över tid.

HELA DIG - En gratis föreläsning om välbefinnande och balans. 45 minuter som ger dig verktyg, kunskap och metoder att prova direkt!

Mer information & boka plats här»