Certifieringskurs |Horstmann

07sep2024
08sep2024
Behandla dig själv och andra med Horstmanntekniken

Certifieringskurs Horstmann Practitioners

Mer information kommer.

Dag och tid:             7-8 sept

Adress:                    Omtanken, Prästgårdsängen 21, 412 71 Göteborg

_____________________

Eva Klingström, 0733-701660         

eva@omtanken.eu