Playground med Katarina Falk

22apr2023
Katarina Falk

Kl 10.00 - 17:00

LIVETS DANS
I Nuet dansar vi alla livets glädjefulla dans tillsammans oavsett form på fötter.
Lyssna till hur ditt hjärta håller takten och följ med ut i dansens virvlar i kontakt med andra som dansar Livets Dans. Alla kan delta Här och Nu, enkelt och följsamt när vi återknyter kontakten med vårt sanna Jag. Det är när vi omedvetna går omkring i någon annans skor som vi har svårt att följa med i dansens virvlar utan motstånd. Men när vi hittar tillbaka till kontakten med våra egna fötter, vågar vi ta stegen ut i Livets Dans och dansa med andra i glädje och kärlek.
Välkommen med att utforska olika sätt att dansa och till att återknyta kontakten med dina fötter och ditt sanna Jag. Vi kommer att grunda oss i våra kroppar och uppleva hur det känns när vi dansar i kontakt, i vår egen kraft. När vi Nu dansar i vår fulla kraft kan vi bjuda in andra att dansa med oss bortom rädslan att trampa någon på tårna eller själva bli trampade på.
Katarina Falk som bjuder in till denna playground lever idag medveten om att livet är en dans som inget hellre vill än att vi alla dansar tillsammans i glädje och med lätthet i stegen. Och hon inser att det var hennes egen rädsla för att trampa andra på tårna som under lång tid höll henne tillbaka från att ta steget fullt ut och följa med i dansen. Nu i kontakt med sitt sanna Jag dansar hon tillsammans med alla som vill uppleva glädjens helande kraft flöda i och genom kropparna. Välkommen att läsa om Katarinas resa till kontakten med sitt sanna Jag på www.tlou.se och till kontakt katarina.falk@tlou.se
Plats: Omtanken, Prästgårdsängen 21, Göteborg
Tid: 22 april 2023 klockan 10.00 – 17.00. Fika från klockan 09.30
Investering: 1300 kr, inkl moms för privatbetalande, exkl moms för företagsbetalande. Fika och lättare lunch ingår.
Mer information om dagens innehåll: Välkommen in på www.tlou.se/pa-gang eller kontakta Katarina
Anmälan: Senast den 20 april till Katarina Falk 070 -180 17 71 eller katarina.falk@tlou.se