Klassisk massage på Omtanken

”Lämna allt för en stund, tillåt dig själv att bara sjunka in i mötet med dig själv…”

Tänk dig vad skönt. Att få slappna av en stund och bara få lov att ta emot.

När du kommer till Omtanken för en klassisk massage, talar vi först igenom din kropps hälsotillstånd och dina förväntningar på massagen. Förutom den djupa avslappningen massagen ger din kropp, är den även en bra behandlingsmetod vid t.ex:

  • Ömma axlarOmt_KlassMassage2
  • Brachialgi (stickningar, domningar i armen pga av nervinklämning)
  • Nackspärr
  • Ryggskott
  • Triggerpunkter
  • Spänningshuvudvärk
  • Piriformissyndrom (falsk ischias)

Om du vill, får du råd om vilka muskler du bör töja alternativt träna för att komma till rätta med eventuella muskelobalanser som kan ge upphov till skador eller spänningstillstånd.
Massage ökar antalet vita blodkroppar och sänker halterna av stresshormoner i blodet vilket är viktigt för immunförsvaret. Det finns därför anledning att tro att regelbunden massage kan minska mottagligheten för exempelvis förkylningar.

De flesta väljer en helkroppsbehandling som tar ca 50 min och kostar 900 kr men det finns även möjlighet till 30 min behandling (550 kr).

Det tar i genomsnitt 20 minuter för att få fullt påslag av ”Lugn-och-ro”-hormonet, oxytocin så om du känner dig stressad rekommenderas en längre behandling.

Du kan läsa mer om massage på: www.kroppsterapeuterna.se